WMO Hungarian Section

Üdvözöljük a WMO-ben

Üdvözöljük a WMO-ben – egy platformon, amely előmozdítja a tiszteletteljes, interkulturális és békés konfliktuskezelést és egymás megértését. Hiszünk abban, hogy „a mediálás egy olyan alapvető társadalmi készség, amely mindannyiunkban rejtőzik.” A mediáció kifejezés használatával azt szeretnénk kifejezni, hogy a mediálás nem egy módszer, hanem sokkal inkább különböző kompetenciák és készségek összessége. A kölcsönös tisztelet és a nem fegyveres konfliktusok területén (korábbi nevén „béke kultúrán”) belüli konstruktív párbeszéd előmozdításával az a cél, hogy az egyén figyelmesen vizsgálja a helyzetet. Ez, annak érdekében szükséges, hogy be tudja azonosítani a felek nézőpontját, és felhívja a figyelmet társadalmi és politikai koncepciókra, valamint olyan egyéb tényekre, amelyek segíthetnek tartós megoldást találni az emberi, szervezeti és állami interakciókban felmerülő feszültségekre és konfliktusokra.

Megtiszteltetés, hogy én lehetek a magyarországi ügyek felelőse a Mediátorok Világszervezetében. Azért fogadtam el ezt a pozíciót, mert szeretnék egy jobb jövőt kezdeményezni, mind angolul, mind az anyanyelvemen. Szeretnék a változás hírnöke lenni, valamint több megértést és elfogadást hozni a világba. Kérem forduljon hozzám bátran a tanfolyammal kapcsolatos összes kérdésével! Szívesen segítek. Üdvözlöm a Mediátorok Világszervezetében!

Anna Gazdag

WMO szakértői online képzés

Ez a képzés egy újonnan kifejlesztett kurzus a Tudatos mediálás és konfliktuskezelés interdiszciplináris témájáról arab nyelven. Online képzésünk rugalmasságot és elérhetőséget biztosít a hallgatók számára, hogy saját tempójukban tanulhassanak. Figyelembe veszi a nemzetközi kutatási eredményeket az Átfogó mediálás oktatásának fenntartható előnyeiről. Képzési programunk a konfliktusok megértésére, a különböző vitarendezési lehetőségekre és az ember egyéni hozzáállására helyezi a hangsúlyt. Pedagógiai környezete magában foglalja az önreflexiót, az önálló téma választást és a tartalom gyakorlatba ültetését.

Igyekeztünk a lehető legkisebbre csökkenteni a díjat, és most 75,00,- euróért kínáljuk mind az 5 fejezetre, ami valójában csak az adminisztrációs díj. Ennek oka az, hogy a WMO nem csak beszélni akar a változásról, hanem változást akar hozni. Hiszünk abban, hogy mindenkinek képesnek kell lennie a tudatos mediációs és konfliktuskezelési készségek továbbfejlesztésére, valamint arra, hogy pozitív hatást gyakoroljon és változást hozzon a közvetlen környezetébe. A legjobb rész, hogy minden diáknak személyes oktatója van, aki felügyeli a haladást és egyéni visszajelzést ad a feladatokról.

A tanulási folyamat fejezetenként három részből áll, nevezetesen: A rész – önreflexió, B rész – a fejezet fő tartalma, és C rész – egy cikk, amelyet a hallgató ír.

A tanfolyam áttekintést nyújt a tudatos mediálással és a konfliktuskezeléssel kapcsolatos témákról és kérdésekről, név szerint:

Tudatosság a mediálásban, Alkalmazott tudatos mediálás, Konfliktusok észlelése és elemzése, Személyek közötti válság – kommunikáció, Kritikai gondolkodás – elmélettől a gyakorlatig.

Felvértezzük Önt a kulcsfontosságú készségekkel és ismeretekkel ahhoz, hogy sikeresen dolgozhasson ezen a területen. Képes lesz megérteni, emlékezni és megfelelő formában használni a készségeket. Ezenkívül látni fogja, hogy a leadott tananyag a kiindulópont a téma egyedi verziójának felfedezéséhez és létrehozásához.

Oklevelet adó program: 75,00 euró, önálló gondolatok, könnyen érthető tartalom, innovatív perspektívák, személyes online oktatás, sorsfordító hatás, társadalom gyógyító megközelítés, online segítség.

Küldetésnyilatkozat

Igyekszünk az egyéneket és általában a jövő nemzedékeit felvértezni a kritikus gondolkodás és a konfliktuskezelési kompetenciák eszközeivel oly módon, hogy innovatív oktatási programokat kínálunk, amelyek mindenki számára elérhetőek. A mindenki számára elérhető program annyit jelent, hogy az oktatási koncepció minden kultúrában elfogadható és gyakorlatias. A határokon átnyúló és kultúrákon átívelő képzés nem az Alkalmazott Mediáció nyugati stílusát kívánja ráerőltetni egy másik kultúrára, hanem a leglényegesebb alap koncepciókra fokuszál. Ez az alap semleges, így összeegyeztethető a hallgató kulturális hátterével és nyelvével, és lehetővé teszi számára, hogy egyedülálló szakértővé váljon. Ily módon a WORLD MEDIATION ORGANISATION az egyetlen olyan, világszerte elérhető képzést kínálja, amely tiszteletben tartja és együttműködik a globális sokszínűséggel. Úgy gondoljuk, hogy „A tudatlanság nem elfogadható megoldás”.

Támogatás:

Ez a rész arra kéri Önt, hogy válasszon, hogyan tudná támogatni az elképzeléseinket, küldetésünket és kutatásunkat. Célunk, hogy a lehető legtöbb emberhez eljusson online képzésünk, hogy a tisztelet és az építő párbeszéd kultúráját ápoljuk és terjesszük. Küldetésünk, hogy a békét támogató egyének szakértelmének és ambícióinak cseréjének platformjaként szolgáljunk, akik hisznek abban, hogy a pozitív változás mindannyiunk része. Kutatásunk révén látogatóink jobban megérthetik a konfliktust magát, annak dinamikáját és lehetséges megoldásait, valamint azt, hogy a kritikus gondolkodás kulcsfontosságú a konfliktusmegelőzésben.

Ha ezek a gondolatok összhangban vannak az Ön gondolkodásmódjával, és azt szeretné, hogy folytassuk, egyszerűen csak ki kell választania egy konkrét összeget a kutatás megvalósításához, és el kell küldenie nekünk a lehetséges témát vagy érdeklődési területet. Ennek megfelelően nemzetközi kutatócsoportot hozunk létre, és egyeztetjük a megfelelő eljárást.

Bronz / Ezüst / Arany / Platina (Jövőkép, Küldetés, Kutatás): A világnak szüksége van a támogatásodra, Segíts a rászorulóknak, Te vagy a változás, Ültess boldogságot, Hagyj örökséget. (Kezdje ma)

Könyv: „Tudatos mediálás és konfliktuskezelés” – A teljes képzési kézikönyv

TELJES KÉPZÉSI KÉZIKÖNYV (1-5. fejezet): Ennek a határokon átnyúló és kultúrák közötti képzésnek nem célja, hogy a tudatos közvetítés nyugati stílusát ráerőltesse egy másik kultúrára. A tananyag tartalma igazítható a tanuló kulturális hátteréhez és nyelvéhez, így lehetővé teszi számára, hogy egyedülálló szakemberré váljon, mivel ez, a világ egyetlen mediátor képzése, mely világszerte elérhető és amely valóban tiszteletben tartja a globális sokszínűséget. Ha mindez lehetségesnek hangzik a potenciális hallgató és olvasó számára, akkor izgalmas utazás áll előtte a sikeres és hatékony mediátorrá válás útján, melynek során a tudatos mediálás belső logikáját fogja kutatni. A tanterv ötvözi a tudás megszerzésének és alkalmazásának innovatív perspektíváit. A program kiemelkedő előnye, hogy a tananyag hossza minimálisra csökkentett, mégis praktikus és hatalmas jelentőségű ismeretanyagot tartalmaz, ezáltal könnyen megjegyezhető és azonnal átültethető a gyakorlatba. A teljes anyag a Tudatosság a mediációban, az Alkalmazott tudatos mediáció, a Konfliktusok észlelése és elemzése, az Interperszonális válságkommunikáció, a Kritikai gondolkodás – elmélettől a gyakorlatig témaköreivel foglalkozik. 10,00 € RENDELJE MEG MOST

Tagság

A WMO taggá válás (Mediátor, Hallgató, Munkatárs) sok ember számára azt jelenti, hogy elnyeri szakmai megvalósítását és kiteljesedését. WMO mediátornak, tagnak és békeaktivistának lenni sokkal több, mint családi konfliktust kezelni, tudományos kutatást végezni vagy egy konfliktus kereszttüzében állni. A szerkezeti konfliktusok elleni harcot, az emberi jóindulat kihasználása elleni küzdelmet és a harmónia szükségességének hirdetését jelenti. Ennek fényében, minden szinten le kell küzdeni a strukturális konfliktusokat, és fel kell hívni a figyelmet az emberi jóakarattal való visszaélésre és a harmónia szükségességére. Csak a konfliktuskerüléssel kapcsolatos megértés, készségek és ismeretek terjesztésével tudjuk megértetni az emberekkel a kormányok által végrehajtott nemzeti és nemzetközi műveleteket, amelyek közvetlenül befolyásolják magánéletünket. A WMO taggá válással nem csak tovább fejleszti professzionalizmusát, hanem világosan kifejezi azt is, amit globális elképzelése képvisel, nevezetesen azt a célt, hogy újra egyensúlyba hozzuk társadalmunkat, és megakadályozzuk a jövőbeni erőszakos összetűzéseket.

Taggá válni