WMO Hungarian Section

Üdvözöljük a Mediátorok Világszervezetében

Üdvözöljük a Mediátorok Világszervezetében (WMO) – egy platformon, amely a tiszteletteljes, interkulturális és békés konfliktuskezelésre és egymás megértésére sarkall. Hiszünk abban, hogy „a mediálás egy olyan alapvető társadalmi készség, amely mindannyiunkban rejtőzik.” A mediáció kifejezés használatával azt szeretnénk kifejezni, hogy a mediálás nem egy módszer, hanem sokkal inkább különböző kompetenciák és készségek összessége. A kölcsönös tisztelet és a nem fegyveres konfliktusok területén (más néven „béke kultúrán”) történő konstruktív párbeszéd előmozdításával az a cél, hogy a közvetítő figyelmesen vizsgálja a helyzetet. Ez, annak érdekében szükséges, hogy be tudja azonosítani a felek nézőpontját, és felhívja a figyelmet társadalmi és politikai koncepciókra, valamint olyan egyéb tényekre, amelyek segíthetnek tartós megoldást találni az emberi, szervezeti és állami interakciókban felmerülő feszültségekre és konfliktusokra.

Küldetésünk

Igyekszünk az érdeklődőket és általában a jövő nemzedékét felvértezni a kritikus gondolkodás és a konfliktuskezelési kompetenciák eszközeivel oly módon, hogy innovatív oktatási programot kínálunk, amely mindenki számára elérhető, értelmezhető és alkalmazható. Ez annyit jelent, hogy az oktatási koncepció minden kultúrában elfogadható és gyakorlatias. A határokon átnyúló és kultúrákon átívelő képzés nem az Alkalmazott Mediáció nyugati stílusát kívánja ráerőltetni a többi  kultúrára, hanem a leglényegesebb alap koncepciókra fokuszál. Ez az alap semleges, így összeegyeztethető a hallgató kulturális hátterével, nyelvével, és lehetővé teszi számára, hogy egyedülálló szakértővé váljon. Ily módon a WMO az egyetlen olyan, világszerte elérhető képzést kínálja, amely tiszteletben tartja és együttműködik a globális sokszínűséggel. Úgy gondoljuk, hogy „A tudatlanság nem elfogadható megoldás”.

Tagság

A WMO taggá válás (Mediátor, Hallgató, Munkatárs) sok ember számára a szakmai kiteljesedést jelenti. WMO mediátornak, tagnak és békeaktivistának lenni sokkal több, mint családi konfliktust kezelni, tudományos kutatást végezni vagy egy konfliktus kereszttüzében állni. A szerkezeti konfliktusok elleni harcot, az emberi jóindulat kihasználása elleni küzdelmet és a harmónia szükségességének hirdetését jelenti. Ennek fényében, minden szinten le kell küzdeni a strukturális konfliktusokat, és fel kell hívni a figyelmet az emberi jóakarattal való visszaélésre és a harmónia szükségességére. Csak a konfliktus mechanizmusok megértésével, valamint az ezzel kapcsolatos készségek és ismeretek terjesztésével tudjuk megértetni az emberekkel a kormányok által végrehajtott nemzeti és nemzetközi műveleteket, amelyek közvetlenül befolyásolják magánéletünket. A WMO taggá válással nem csak szakmai fejlődésre törekszik, hanem világosan kifejezi világnézetét, mely szerint újra egyensúlyba szeretné hozni társadalmainkat, és megakadályozni a jövőbeni erőszakos összetűzéseket.

WMO szakértői online képzés

Ez a képzés a tudatos mediáció és konfliktuskezelés interdiszciplináris témájáról szól. Online képzésünk rugalmasságot és elérhetőséget biztosít a hallgatók számára, hogy saját tempójukban tanulhassanak magyar nyelven is. Figyelembe veszi a nemzetközi kutatási eredményeket és az átfogó mediáció oktatásának fenntartható előnyeiről. Képzési programunk a konfliktusok megértésére, a különböző vitarendezési lehetőségekre és az ember egyéni hozzáállására helyezi a hangsúlyt. Pedagógiai környezete magában foglalja az önreflexiót, az önálló téma választást és a tartalom gyakorlatba ültetését.

Igyekeztünk a lehető legkisebbre csökkenteni az árát, és most 99,90 €-ért kínáljuk mind az 5 fejezetre, ami valójában csak az adminisztrációs díj. Ennek oka az, hogy a WMO nem csak beszélni akar a változásról, hanem valós változást akar hozni. Hiszünk abban, hogy mindenkinek képesnek kell lennie a tudatos mediátor és konfliktuskezelési készségek továbbfejlesztésére, valamint arra, hogy pozitív hatást gyakoroljon a közvetlen környezetére. A képzés legjobb része, hogy minden diáknak személyes oktatója van, aki felügyeli a haladását és egyéni visszajelzést ad a feladatokról.

A tanulási folyamat fejezetenként három részből áll, nevezetesen: A rész – önreflexió, B rész – a fejezet fő tartalma, és C rész – egy cikk, amelyet a hallgató ír.

A tanfolyam áttekintést nyújt a tudatos mediálással és a konfliktuskezeléssel kapcsolatos témákról és kérdésekről, név szerint:

Tudatosság a mediációban, alkalmazott tudatos mediáció, konfliktusok észlelése és elemzése, személyek közötti válság – kommunikáció, kritikai gondolkodás – elmélettől a gyakorlatig.

Felvértezzük a kulcsfontosságú készségekkel és ismeretekkel ahhoz, hogy sikeresen dolgozhasson ezen a területen. Képes lesz megérteni, emlékezni és megfelelő formában használni a készségeket. Ezenkívül látni fogja, hogy a leadott tananyag a kiindulópont a téma egyedi értelmezésének felfedezéséhez.

Oklevelet adó program: 100 €, önálló gondolatok, könnyen érthető tartalom, innovatív perspektívák, személyes online oktatás, sorsfordító hatás, társadalom gyógyító megközelítés, online segítség.

Könyv:

„Tudatos mediáció és konfliktuskezelés” – A teljes kézikönyv

TELJES KÉZIKÖNYV (1-5. fejezet): Ennek a határokon átnyúló és kultúrák közötti képzésnek nem célja, hogy a tudatos közvetítés nyugati stílusát ráerőltesse bármely másik kultúrára. A tananyag tartalma igazítható a tanuló kulturális hátteréhez és nyelvéhez, így lehetővé teszi számára, hogy egyedülálló szakemberré váljon, mivel ez, a világ egyetlen mediátor képzése, mely világszerte elérhető és amely valóban tiszteletben tartja a globális sokszínűséget. Ha mindez lehetségesnek hangzik a potenciális hallgató és olvasó számára, akkor izgalmas utazás áll előtte a sikeres és hatékony mediátorrá válás útján, melynek során a tudatos mediáció belső logikáját fogja kutatni. A tanterv ötvözi a tudás megszerzésének és alkalmazásának innovatív perspektíváit. A program kiemelkedő előnye, hogy a tananyag hossza minimálisra csökkentett, mégis praktikus és hatalmas jelentőségű ismeretanyagot tartalmaz, ezáltal könnyen megjegyezhető és azonnal átültethető a gyakorlatba. A teljes anyag a tudatosság a mediációban, az alkalmazott tudatos mediáció, a konfliktusok észlelése és elemzése, a személyközi válságkommunikáció, a kritikai gondolkodás – elméletétől a gyakorlati alkalmazás témaköréig minddel foglalkozik. 7,99 € RENDELJE MEG MOST

 

Támogatás:

Itt arra kérem válasszon, hogyan tudná támogatni az elképzeléseinket, küldetésünket és kutatásunkat. Célunk, hogy a lehető legtöbb emberhez eljusson online képzésünk, hogy a tisztelet és az építő párbeszéd kultúráját ápoljuk és terjesszük. Küldetésünk, hogy a békét támogató egyének szakértelmének és ambícióinak cseréjének platformjaként szolgáljunk, akik hisznek abban, hogy a pozitív változás mindannyiunk része. Kutatásunk révén látogatóink jobban megérthetik a konfliktust magát, annak dinamikáját és lehetséges megoldásait, valamint azt, hogy a kritikus gondolkodás kulcsfontosságú a konfliktusmegelőzésben.

Ha ezek a gondolatok összhangban vannak az Ön gondolkodásmódjával, és azt szeretné, hogy folytassuk, egyszerűen csak ki kell választania egy konkrét összeget a kutatás megvalósításához, és el kell küldenie nekünk a lehetséges témát vagy érdeklődési területet. Ennek megfelelően nemzetközi kutatócsoportot hozunk létre, és egyeztetjük a megfelelő eljárást.

Bronz / Ezüst / Arany / Platina (Jövőkép, Küldetés, Kutatás): A világnak szüksége van a támogatására, Segítsen a rászorulóknak, Ön a változás, Ültessen boldogságot, Hagyjon örökséget. (Kezdje ma)