Slovene

WMO Slovene Section

Dobrodošli na WMO (Svetovna mediacijska organizacija)

Dobrodošli v WMO-platformi, ki spodbuja spoštljivo medkulturno in nenasilno medsebojno razumevanje. Prepričani smo, da je „mediacija jedrna veščina, ki se skriva v vsakem od nas.“ Z uporabo izraza mediacija želimo, da razumete, da mediacija ni ena sama metoda, ampak bolj verjetno skupek različnih veščin in spretnosti. S spodbujanjem konstruktivnega dialoga na področju medsebojnega spoštovanja in delu na preprečevanju stopnjevanja oboroženih spopadov (prej imenovan: “kultura miru”) želimo posameznika spodbuditi k razmišljanju, da bi prepoznal in razumel stališče določene osebe, ozaveščal o družbenih in političnih konceptih ter delil znanje, ki bi lahko pomagalo pri ustvarjanju trajnih rešitev konfliktov in napetosti, ki jih povzročajo človeške interakcije, države in organizacije.

Izjava o poslanstvu

Posameznike in prihodnje generacije poskušamo opremiti z orodji za kritično razmišljanje in veščinami za upravljanja konfliktov, tako da ponujamo inovativne izobraževalne programe, ki so dostopni vsem. Doseči vse pomeni, da je izobraževalni koncept sprejemljiv in praktičen v vseh kulturah. Čezmejno in medkulturno usposabljanje nima namena vsiliti zahodnega sloga uporabne mediacije drugi kulturi, ampak obravnava smiselno jedro ali točko znotraj kroga. To jedro emulgira s kulturnim ozadjem in jezikom študenta in mu omogoča, da postane edinstven strokovnjak. Tako lahko WMO ponudi edino svetovno dosegljivo usposabljanje, ki spoštuje in deluje z globalno raznolikostjo. Menimo, da “Nevednost ni sprejemljiva možnost.”

Članstvo (Membership)

Postati član WMO (mediator, študent, sodelavec) pomeni mnogim strokovno realizacijo in izpolnitev. Biti mediator, sodelavec in mirovni aktivist WMO je veliko več kot le obvladovanje družinskih konfliktov, akademske raziskave ali biti aktiven v konkretnih izzivih oziroma sporih. Pomeni preprečevanje strukturnih konfliktov na vseh ravneh in ozaveščanje o zlorabi dobre volje in nujnosti harmonije. Le s širjenjem razumevanja, spretnosti in znanja o izogibanju konfliktov bomo lahko razumeli nacionalne in mednarodne operacije vlad, ki neposredno vplivajo na naše zasebno življenje. Če postanete član WMO, ne boste le izboljšali svoje strokovnosti, temveč boste tudi jasno izrazili, kaj je vaša globalna vizija, in sicer, da ponovno uravnotežite našo družbo in preprečite prihodnje stopnjevanje nasilja.

Postani član

Spletno usposabljanje strokovnjakov WMO (WMO Online Expert Online Training)

To usposabljanje je na novo razvit tečaj o interdisciplinarni temi Mindful mediacija in upravljanje konfliktov (Mindful Mediation & Conflict Management) v arabskem jeziku. Naše spletno usposabljanje študentom omogoča prožnost in dostopnost učenja, ki je prilagojeno potrebam in zmožnostim študenta. Upošteva mednarodne rezultate raziskav o trajnostnih koristih poučevanja celovite mediacije. Naš program usposabljanja se osredotoča na razumevanje konfliktov, različne možnosti reševanja sporov in človeški odnos. Njegova pedagoška nastavitev vključuje samorefleksijo, tematski prispevek in uresničevanje vsebine.

Pristojbino smo poskušali čim bolj zmanjšati in jo ponuditi zdaj po 75,00 EUR za vseh 5 poglavij, kolikor je dejansko samo administrativna taksa. Razlog je torej v tem, da v WMO ne želimo le govoriti o spremembi, ampak resnično nameravamo biti sprememba. Verjamemo, da bi morala biti vsaka oseba sposobna še naprej razvijati mindful mediacijo in spretnosti upravljanja konfliktov ter pozitivno in neposredno vplivati na družbo. Najboljše je torej, da ima vsak študent koristi osebnega mentorja, ki nadzoruje napredek in daje individualne povratne informacije o nalogah.

Učni proces, ki ga boste doživeli, je strukturiran iz treh delov na poglavje, in sicer: razdelek A-samorefleksija, razdelek B-glavna vsebina poglavja in razdelek C-članek, ki ga je treba ustvariti.

Tečaj ponuja pregled bistvenih tem in vprašanj, povezanih z mindful mediacijo in obvladovanjem sporov, zlasti:

Zavedanjem (mindfulness) v mediaciji, uporabna mindful mediacija, analiza in odkrivanje konfliktov, medosebna kriza -komunikacija, kritično razmišljanje -od teorije do prakse.

S tem vas opremimo s potrebno količino ključnih spretnosti in spoznanj za delo na tem področju. Pridobljene veščine boste lahko razumeli, si jih zapomnili in jih ustrezno uporabili. Poleg tega boste razumeli, da je pridobljeno znanje izhodišče, da končno odkrijete in ustvarite svojo edinstveno različico predavane teme.

Program certifikatov: 75,00 evrov, samorefleksija, enostavna obravnava vsebine, inovativne perspektive, osebno spletno poučevanje, vpliv, ki spreminja življenje, pristop socialnega zdravljenja, spletna podpora.

Podpora:

Ta razdelek vas vabi, da izberete vaš oseben način za podporo naše vizije, poslanstva in raziskav. Naša vizija je omogočiti čim večjemu številu oseb, ki imajo koristi od naših spletnih izobraževanj, da bi gojili kulturo spoštovanja in konstruktiven dialog. Naše poslanstvo je služiti kot platforma strokovne in ambiciozne izmenjave znanj posameznikov, ki podpirajo mir in verjamejo v pozitivne spremembe v vsakem od nas. Naše raziskave lahko našim obiskovalcem omogočijo boljše razumevanje konflikta, njegove dinamike in možnih rešitev ter dejstva, da je kritično mišljenje ključno za preprečevanje konfliktov.

Če so ti ideali v skladu z vašo miselnostjo in podpirate našo vizijo, morate preprosto izbrati določen znesek za izvedbo raziskave in nam poslati potencialno temo ali področje, ki vas zanima. V skladu s tem bomo ustanovili mednarodno raziskovalno skupino in razpravljali o ustreznih nadaljnjih korakih.

Bronasta / srebrna / zlata / platina (vizija, poslanstvo, raziskave): Svet potrebuje vašo podporo, pomagajte tistim, ki jo potrebujejo, vi ste sprememba, posadite srečo, pustite pečat. (Začnite danes).

“Mindful mediacija in upravljanje konfliktov” – Celoten priročnik za usposabljanje

POPOLNI PRIROČNIK ZA USPOSABLJANJE (poglavja 1 do 5): To čezmejno in medkulturno usposabljanje ne namerava vsiliti zahodnega sloga mindful mediacije drugi kulturi. Vsebina te serije delovnih zvezkov emulgira s kulturnim ozadjem in jezikom študenta in mu omogoča, da postane edinstven strokovnjak. Na ta način to usposabljanje ponuja edino dosegljivo vsebino po vsem svetu, ki resnično spoštuje in deluje z globalno raznolikostjo. Postati uspešen in učinkovit mediator, ki raziskuje notranjo logiko mindful mediacije je vznemirljivo za vsakega študenta in vsako študentko. Učni načrt združuje inovativne poglede na pridobivanje in uporabo znanja. Izjemna korist tega programa je dejstvo, da je bila vsebina zmanjšana na zelo bistveno, uporabno in ključno znanje. Tako si lahko vse znanje enostavno zapomnimo in takoj uresničimo. Celotna serija dokumentov obravnava zavedanje (mindfulness) v mediaciji, uporabno mindful mediacijo, analizo in odkrivanje konfliktov, medosebno krizno komunikacijo, kritično razmišljanje – od teorije do prakse. 10,00 € NAROČITE PRIROČNIK ZDAJ.LearnWriteMeetThink