Turkish

WMO Turkish Section

DAÖ’ ye Hoşgeldiniz

Kültürlerarası saygılı ve silahsız anlayışı teşvik eden bir platform olan, DAÖ’ ye hoşgeldiniz. Biz arabuluculuğun, her birimizin içinde gizlenmiş bir temel sosyal beceri olduğuna inanıyoruz. Arabuluculuğun tek başına bir metod olmadığını fakat çeşitli yetkinlik ve becerilerden oluşan bir bütün olduğunu anlamanızı isteriz. Bu çerçevede, karşılıklı saygı ve tırmanmamış silahlı çatışma alanı içerisinde, yapıcı bir diyalogu teşvik etmekle (eski deyimiyle ‘barış kültürü’), bir kişinin bakış açısını belirlemek, sosyal ve politik kavramlara karşı farkındalık oluşturmak ve insanlar, devletler veya örgütler arası etkileşimler sonucunda ortaya çıkan çatışma ve gerilimlere kalıcı çözümler oluşturabilecek bilgi alışverisini sağlayabilmek amacıyla kişinin kendisini yansıtması hedeflenmektedir.

Hedef Tanımı

Bizler kişileri ve gelecek nesilleri, herkes tarafından erişilebilen yenilikci ve eğitici programlar sunarak Eleştirel Düşünme ve Çatışma Yönetimi Yetkinlikleri araçları ile donatmaya çabalamaktayız. Herkese ulaşmaktan kastımız eğitici konseptimizin her çeşit kültürde kabul edilebilir ve uygulanabilir olmasıdır. Sınır aşan ve kültürler arası eğitim, başka bir kültüre, batı tarzı uygulamalı arabuluculuğun dayatılmasını amaçlamaz fakat öğrencinin kültürel geçmişi ve dili ile iç içe geçerek onu kendi ülkesine özgü bir profesyonel yapar. Bu amaçla Dünya Arabuluculuk Örgütü, küresel çeşitlilikle uyumlu çalışan ve ona saygı gösteren dünya çapında başarıya ulaşabilecek bir eğitim sunabilmektedir. İnanıyoruz ki ‘Cehalet kabul edilebilir bir seçenek değildir’.

Üyelik

DAÖ üyesi olmak (Arabulucu, Ögrenci, Akademisyen) pek çok insan için mesleki icra anlamına gelmektedir. DAÖ üyesi Arabulucu, Akademisyen veya Barış Aktivisti olmak, aile içi çatışma yönetimi, akademik araştırma ya da somut olarak sorun yaratan bir noktada olmaktan daha fazlası olup, her seviyede yapısal çatışmaya, iyiniyetin ve uyum ihtiyacının suistimaline karşı olmak anlamına gelir. Sadece çatışmadan kaçınma anlayışı, becerisi ve bilgisi yayarak insanların, hükümetler tarafından gerçekleştirilen ve hayatlarımızı doğrudan etkileyen ulusal ve uluslararası operasyonlarını anlamasını sağlayabiliriz. DAÖ üyesi olarak, profesyonelliğinizi artırmanın yanı sıra küresel vizyonunuzun neyi temsil ettiğini yani toplumumuzu yeniden dengeleme ve gelecekte şiddetin tırmanmasını önleme hedefini açıkça ifade edebilirsiniz. 

Üye Ol

DAÖ Online Uzmanlık Eğitimi

Bu eğitim Arapça dilinde disiplinlerarası bir başlık olan Duyarlı Arabuluculuk & Çatışma Yönetimi üzerine yeni geliştirilmiş bir programdır. Online eğitimimiz öğrencilere kendi programlarına göre çalışabilecekleri esneklik ve erişimi sağlamaktadır. Bu eğitim, Kapsayıcı Arabuluculuğun sürdürülebilir faydaları konusundaki uluslararası bilimsel araştırmaların sonuçlarını işlemektedir. Bu programda uyuşmazlıkların sebeplerini kavrama, çeşitli uyuşmazlık çözüm yöntemleri ve bu çözümlerde insan davranışı faktörleri üzerine odaklanılmıştır. Eğitimde, kendini yansıtma, tematik girdi, içeriği uygulamaya dökme gibi pedagojik teknikler kullanılmaktadır.

Eğitimin ücreti mümkün olduğu kadar düşük tutulmaya çalışılmıştır ve halihazırda 5 bölümün tamamı için, esasında yalnızca yönetim ücreti olan, 75,00 Euro’dur. DAÖ, yalnızca değişim hakkında konuşmayı değil fakat gerçek anlamda değişimi istemektedir. İnanıyoruz ki herkes duyarlı arabuluculuk ve uyuşmazlık yönetimi becerilerini geliştirebilmeli ve pozitif ve dönüştürücü bir etki sağlayabilmelidir. Ayrıca her bir öğrencinin ilerlemesini takip eden ve ödevlerine ilişkin geri bildirimde bulunan bir öğretmeni bulunmaktadır. Deneyimlemek üzere olduğunuz bu öğrenim sürecinin her bir bölümü üç kısımdan oluşmakta olup bunlar; Bölüm A – kendini yansıtma, Bölüm B – ana içerik ve Bölüm C – oluşturulması gereken bir makale’dir.

Eğitim programı, Duyarlı Arabuluculuk & Çatışma Yönetimine ilişkin konularda temel bir genel bakış sağlamaktadır, özellikle; 

Arabuluculukta Duyarlılık, Uygulamalı Duyarlı Arabuluculuk, Çatışmanın Tespiti ve Analizi, Kişilerarası Kriz İletişimi, Teoriden Uygulamaya Eleştirel Düşünme. 

Sizi sahada çalışmak için gerekli miktarda temel beceri ve anlayışla donatmaktayız. Böylelikle bu becerileri gerektiği gibi anlayabilecek, hatırlayabilecek ve kullanabileceksiniz. Ayrıca sunulan içeriğini, konunun kendinize özgü bir biçimini keşfetme ve oluşturma yolunda bir başlangıç noktası teşkil ettiğini anlayabileceksiniz. 

Sertifika Programı: 75,00 Euro, Kendini Yansıtma, Ele Alınması Kolay İçerik, Yenilikçi Yaklaşımlar Kişiye Özel Online Rehberlik, Hayatı Değiştiren Etki, Sosyal İyileşme Yaklaşımı, Online Destek.

Destek

Bu bölüm sizi vizyonumuzu, misyonumuzu ve araştırmalarımızı desteklemek için belirli bir yol seçmeye davet ediyor. Vizyonumuz olabildiğince çok sayıda kişinin, saygı ve yapıcı diyalog kültürünün beslenmesi için online eğitimlerimizden faydalanmasıdır. Misyonumuz, her birimizin içindeki olumlu değişime inanan, barışı destekleyen bireylerin profesyonel azminin paylaşılması için bir platform teşkil etmektdir. Araştırmalarımız, ziyaretçilerimizin çatışmayı, dinamiklerini, potansiyel çözümlerini ve eleştirel düşüncenin çatışmayı önlemede kilit bir role sahip olduğunun daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır. 

Eğer bu idealler sizin düşünce yapınızla uyum içinde ise ve siz de bizim bu yolda devam etmemizi dilerseniz, tek yapmanız gereken araştırmalarımızı gerçekleştirmek için belli bir miktarı seçmeniz ve ilgi alanınıza giren potansiyel başlığı bize iletmenizdir. Bu doğrultuda uluslararası bir araştrıma ekibi kurulacak ve ilgili süreçler tartışılacaktır. 

Bronz / Gümüş / Altın/ Platinyum (Vizyon, Misyon, Araştırma): Dünyanın senin desteğine ihtiyacı var, İhtiyacı olanlara yardım et, Değişim sensin, Mutluluk aşıla, Miras bırak, (Bugün başla).

Kitap

“Duyarlı Alabuluculuk ve Çatışma Yönetimi” – Tam Eğitim Rehberi

TAM EĞİTİM REHBERİ (Bölüm 1-5): Söz konusu sınır aşan ve kültürler arası eğitim, başka bir kültüre, batı tarzı uygulamalı arabuluculuğun dayatılmasını amaçlamaz fakat öğrencinin kültürel geçmişi ve dili ile iç içe geçerek onu kendi ülkesine özgü bir profesyonel yapar. Bu amaçla Dünya Arabuluculuk Örgütü, küresel çeşitlilikle uyumlu çalışan ve ona saygı gösteren dünya çapında başarıya ulaşacak bir eğitim sunabilmektedir. Tüm bunlar potansiyel öğrenci ve okuyucuya doğru geliyorsa, Duyarlı Arabuluculuğun öz mantığını keşfeden başarılı ve etkili bir arabulucu olmak heyecan verici olacaktır. Müfredat, bilginin edinilmesi ve uygulanması konusunda yenilikçi bakış açılarını bir araya getirmektedir. Bu programın öne çıkan faydası ise içeriğin oldukça yüksek etkili ve pratik bir düzeye indirgenmiş olmasıdır. Bu sayede tüm bilgiler kolayca hatırlanabilir ve hemen uygulamaya konulabilir. Komple döküman dizisi: Arabuluculukta Duyarlılık, Uygulamalı Duyarlı Arabuluculuk, Çatışmanın Tespiti ve Analizi, Kişilerarası Kriz İletişimi, Teoriden Uygulamaya Eleştirel Düşünce. 10,00 Euro KİTABI ŞİMDİ SİPARİŞ ET.LearnWriteMeetThink